ผลสอบ 1/2565 Server 1 ระบบใหม่ = คลิกที่นี่
ผลสอบ 1/2565 Server 2 ระบบเดิม  = คลิกที่นี่

กรอก Username และ Password ถูกต้อง
แต่เข้าระบบไม่ได้
เกิดจากไม่ได้บันทึกเลขประชาชน
และ หรือวันเดือนปีเกิดไว้ในระบบ
หรือบันทึกไว้ไม่ถูกต้อง
โปรดติดต่องานวัดผลเพื่อตรวจสอบ

 2 ต.ค.65 เวลา 13.30 น.
เปิดระบบประกาศผลสอบ 1/2565

ติดศูนย์ ร มส มผ จบไม่ได้
ต้องแก้ไขให้ผ่านทุกรายวิชา


ตารางสอบซ่อมครั้งที่ 1 


GPA & PR ผล O-NET ที่ถูกต้อง
จะต้องแก้ไข ศูนย์ ร มส มผ ให้เสร็จสิ้น
ทุกรายวิชาก่อนจึงจะใช้อ้างอิงได้


คำแนะนำ : ดูผลการเรียนของตนเอง
เลขประจำตัว คือเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01/09/2535
ต้องพิมพ์เครื่องหมาย "ทับ" ด้วย


ประกาศเมื่อ : 18 มีนาคม พ.ศ. 2555  เวลา 20:45:37 น.

ปรับปรุงเมื่อ : 30 กันยายน 2565  เวลา 23.00 น.

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้
จำนวน   ท่าน  

เริ่มนับสถิติ : วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

หน้าแรก | เว็บโรงเรียน | คะแนนความประพฤติ | เว็บบอร์ด

© 2009 - 2022  By Magamura ขอขอบคุณทุกท่านให้เกียรติเข้าใช้บริการสมุดพกออนไลน์
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ


ออกแบบและบริหารระบบโดย : ครูจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ข่าวและประกาศสำคัญ จากงานทะเบียน-วัดผล

1 ต.ค.65 เวลา 16.00 น.

   

- ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่ เว็บไซต์นี้      

     

จดหมายแจ้งผู้ปกครอง คลิก  

     
คำชี้แจง ในการประกาศผลสอบทางเว็บไซต์โรงเรียน

*

ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการ 1 ต.ค.65
******
***ดูหรือพิมพ์ผลสอบผ่านเว็บนี้ได้ 1 ต.ค.65
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป***


ติดต่อสอบซ่อม ภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 2/2564
มิฉะนัน จะไม่ได้ขึ้นชั้นใหม่ในปีการศึกษาหน้า
ม.3 ม.6 จะไม่จบหลักสูตร ไปสมัครเรียนต่อที่ไหนไม่ได้
ต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นทุกรายวิชา

ต้องการพิมพ์ใบผลสอบ ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ในเครื่องก่อน
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.filehippo.com/download_adobe_reader

หน้าเว็บไม่ Update ลองกด F5 เพื่อโหลดใหม่
หรือลบ Browser Cache ออกก่อน
ไม่พบข้อมูล หรือผลการเรียนไม่แสดง
ให้ติดต่อครูจรูญ โทร.02-2820025 ต่อ 123
ในวันและเวลาราชการ

1

นักเรียนทุกคน ต้องทราบผลสอบกับครูที่ปรึกษา หากสอบไม่ผ่านในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนสอบแก้ตัวทันที มิฉะนั้นนักเรียนจะเสียสิทธิ์ และต้องนำผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอแก้ไข

2

ข้อมูลผลการสอบและผลการเรียนต่างๆ ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ จนกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องกับงานทะเบียน-วัดผลแล้วเท่านั้น พบข้อมูลผิดพลาดใดๆ ให้ติดต่อสอบถามหรือแก้ไขได้ ที่งานทะเบียน-วัดผล ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระญาณสังวร ในวันและเวลาราชการ

3

ขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเข้าดูผลการเรียนของตนเองเท่านั้น เพื่อแบ่งให้ผู้อื่นเข้าดูบ้าง เนื่องจากความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีจำกัด

4

การประกาศผลสอบทางเว็บไซต์โรงเรียนเป็นทางเลือกในการเข้าดูผลการเรียนทางหนึ่งเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีภาระผูกพันว่าจะต้องมีให้ใช้บริการทุกภาคเรียน ทั้งนี้เป็นไปตามศักยภาพและความพร้อมของทางโรงเรียน